KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu bilinciyle yola çıkarak çalışanlarımızın, çalışma süreçlerimizin, ürünlerimizin ve cihazlarımızın gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş ISO 9001 Kalite Yönetim Standardında sertifikalandırılmış Kalite Yönetim Sistemimizin kendisi de zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Amaç, hedef ve yönetim programları yasal gereklere ve şirket politikalarına uygun olarak oluşturulmakta ve tüm çalışanlarımıza yayılarak, onların katkıları alınmaktadır.

Kanun, tüzük ve yönetmelikler bir sistem dahilinde temin edilerek değerlendirilmekte ve yasal gereklere tam uygunluk sağlanmaktadır.


Yönetim sistemlerimize ilave olarak, bütün çalışanların özümsediği ve gelişmesi için katkıda bulunduğu bir süreç yönetimi uygulanmaktadır.

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle; taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen şirketimizin kalite politikası;

 •   Tüm dünya Firmalarından temin ettiğimiz ürünlerimizi Türkiye’nin birçok noktasındaki müşterilerimize güvenli, etkili ve kalite standartlarında ürün temin edebilmek için gerekli aktiviteleri yerine getirmek,
 •   Ürün temininden sevkiyata kadar tüm safhalarda müşteri odaklı kalite hizmet ve mükemmellik prensiplerini uygulamak,
 •   Ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
 •   Tüm organizasyonda ortak kalite bakış açısını benimsetmek,
 •   Artı değer getiren tüm aktivitelerde devamlı gelişimi sağlamak için ekip çalışmalarını yürütmek,
 • MED – KİM kalite standartlarını korumak,
 • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli katılımı ile sürekli gelişmemize katılımı sağlamak,
 •   Bayilerimizle birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmak,
 •   Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
 •   Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel becerilerini arttırmak,
 • Resmi gerekliliklere tam uyum sağlamak.
 • Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.

Bunları başarmak için üç ana faktör temel alınır;

 • Müşteri memnuniyetini hedef alan kalite yaklaşımını benimsemek
 • Yasal Gerekler, MED – KİM Yönetim Politikaları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardında ve ISO 13485:2016 Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluk
 • Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak.

Seylan YAZ

Genel  Müdür